Gửi hàng từ Balan về Việt Nam qua bưu điện

Cách mua hàng Balan

Cách mua hàng Balan

Cách mua hàng Balan

Cách mua hàng Balan

Quy trình order hàng từ Ba Lan về Việt Nam

Bước 1: Khách hàng tìm kiếm link sản phẩm muốn mua

Bước 2: Gửi link sản phẩm, số lượng, màu sắc,thông số …